Nevevi Kimdir İmam Nevevi Hayatı, Eserleri

Nevevî, Tam adı, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya îbn-i Şeref en-Nevevî (1233-1277). Hadis ve fıkıh bilgini. Riyazu’s-Salihin adlı eseri İslam dünyasında en çok okunan seçme hadis kitaplarındandır.

Şam’ın bir nâhiyesi olan Nevâ’da doğmuştur. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. Keskin bir zekâ ve hâfızası vardı. Henüz küçük bir çocuk iken 4,5 ayda Kur’ân’ı ezberlemiştir. Şâfiî fıkhının gelişmesinde çok büyük bir rolü olmuştur. Bir hadîs ve fıkıh otoritesi olması yanında gecelerini ibadet, Kur’ân okumak ve eser yazmakla geçiren zâhid bir kişi idi. H.665 yılında tayin edildiği Darü’l-Hadîs reisliğini, hiç maaş almadan ölümüne kadar yürütmüştür. Emr-i bil ma’ruf ve nehy-i anil münker vazifesini sadece halka karşı yapmakla kalmamış; hükümdarlara, valilere ve zâlimlere da yapmıştır. Zehebi, onun bu konuda hükümdarlara ve valilere yazdığı mektublardan bahseder.

42 den fazla eseri vardır. Bazıları şunlardır: