Nevbe Nedir, Nevbe Çalgısı, Ne Demektir, Anlamı

Nevbe

Eskiden Rıfâî, Bedevî, Kâdirî ve Sa’di tekkelerinde kandil ve bayram geceleri halile, kudüm, mazhar çalınır ve o gecelerde mahsus özel âyinler tertib edilirdi. Adı geçen musikî âletlerinin topluca çalınmasına “nevbe” denirdi. Ramazan bayramlarında ekseriyetle üç, kurban bayramlarında iki defa yan »an ve üç fasıldan ibaret olan bu merasimde tekkenin şeyhi ve diğer dergâhlardan misafir olarak gelen şeyhlerle zâkirbaşı halile, dedeler ve zâkirler kudüm, dervişler de mazhar vururlardı. Birkaç saat devam eden bu nevbe merasiminde evvelâ ağır, sonra gittikçe hafif usüllü şuğuller okunurdu.

Ayrıca tekke (tasavvuf) musikîsinde kullanılan mazharın küçüğüne de “nevbe” denir. Nevbe de mazhar gibi zilsizdir.