NEO-KLASİSİZM

 

 NEO-KLASİSİZM

 

19. asrın sonunda,
Fransa’da Sembolist şiir akımına karşı olarak ortaya çıkan, yeni­den antik
Yunan ve Latin edebiyatına dön­meyi ve Klasik akımın ilke ve özelliklerinin
yeniden ele alınarak yorumlanması gerekti­ği fikrini esas alan edebiyat ekolü.

Neo-Klasisizm daha çok
şiirde kendisini gösterir. Savunucuların başında, daha önce Sembolist bir şair
olan Jcan Moreas (1856-1910) gelir. Charles Maurras, Erncst Ray-naud Jose-Maria
de Hcredia gibi isimler de onu izlemişlerdir. Bu şairlere göre sanatta Klasik
zevk ve üslûb yeniden canlandırıl­malı, disiplinli, geleneksel nazım şeklini
kabul etmiş, sağlam ve yeni bir şiir meyda­na getirilmelidir.

Şiirlerindeki şekil
mükemmelliği ve söy­leyişindeki titizlikle Yahya Kemal Beyatlı bu görüşün
edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi sayılabilir.

(SBA) Bk. Klasisizm