Nemrud Kimdir, Nemrud ve Hz. İbrahim

Nemrud

Hz. İbrahim’in peygamber olarak gönderildiği bölgede hüküm süren bir hükümdarın adıdır. İsmi Kur’ân’da geçmez. Ancak, Hz.İbrahim ile ilgili kıssalarda, o ve taifesinin yaptıklarır.a kısaca temas edilir, “kendisine hükümdarlık bahşetmiş olan Allah hakkında İbrahim ile münakaşa eden kimseyi görmedin mi? İbrahim: Hayatı da ölümü de veren benim Rabbimdir deyince, ben hayatı ve ölüme veriyorum diye cevap verdi. İbrâhim Allah güneşi Şark’tan doğdurur, sen Garp’tan doğdur deyince kâfir şaşırıp kaldı” (Bakara suresi/258.ayet).Burada Hz.İbrahim ile münakaşa eden, Nemrûd’dur Nemrûd’un, kendisine veya putlarına tapmadığı için Hz.İbrahim’i cezalandırmasıyla ilgili olarak da şu ifadeler vardır: “Onlar şöyle dediler: Eğer iki elin böğründe durmak istemiyorsan onu ateşe at ve mabudlarını kurtar Ve biz şöyle dedik: Ey ateş, soğuk el ve İbrahim’e selâmet ver” (Enbiyâ suresi/68-69 ayet).

Tarih kitaplarında,Hz.İbrahim ile Nemrûd arasında cereyan eder olaylar hakkında şu detaylar vardır.

Nemrûd’a müneccimleri, bir çocuğun doğacağını, saltanatını devirip, putları tahrib edeceğini bildirirler. İbrahim dünyaya gelir ve büyür. Nemrûd ile dinî münakaşa yapar. Nemrûd münakaşada mağlub olur ve Hz.İbrahim’i ateşe attırır. Hz. İbrahim’i ateşten kurtuluşunu gören Nemrud İbrahim’in Allah’ına, kendi göğünde hücum etmek ister. Dört kartala bağladığı bir sandığa yerleşerek, havalara çıkar. Bundan da bir netice alamaz ve yere düşer. Allah’a karşı savaşmak için bir ordu hazırlar. Allah, onun üzerine bir sivrisinek ordusu gönderi Sivrisinekler, Nemrûd’un ordusunu yok ederler. Bir sivrisinek de Nemrud’un burnundan beynine girer Nemrûd, sivrisineğin işkencesi altında ölür.