Cemaatler Tarikatler

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar
Nefsin Sıfattan Seyrin Çeşitleri Âlemler Hâller Mahaller Vâridât Şuhûd Es mâ * Nur Rengi
Em mİ re tlallah Şehadct Zevk Sadr Şertat Tcvhid-i ef âl Lâ ilâhe illallah Ezrak (mavi)
Lcvvâmc AİeUah Misal Şevk Kalb Tarikat Tcvhıd-i afat Allah Asfar (san)
Mülheme BUlah Ervah Aşk Ruh Hakikat Tcvhid-i zât Ahmer (kırmızı)
Mubnetnne Ani Uah Ceberut Vasi Sut Ma’rifct Cem Hakk Esved (siyah)
Râziye Fillah Lâhût Hayret Sittu’mut Vdâyet Ccm’ul-cem Hayy Ahdar (yeşil)
Marzıye MaalUh Nâsut Fen! ftt-feni Hafi Stddıkıyet Hazrctü’l-Cem’u’t-cem’ KayyOm Ebyaz (beyaz)
Kâmile LÜlah Hakikat Baki bi’l-bakâ Ahfl Kurbet AhadtyyetûVccm’ Kahhâr Btlâ-lcvn (renksiz)