Necmi Akgül – Rize

0
46

Necmi Akgül – Rize

Tarihi
– Coğrafyası – Folkloru ile İlimiz

Rize, Rumca bir kelimedir ve dağ eteği
anlamındadır. (s. 9)

Tarihi kayıtlarda ilk Rize adı 1864 yılında
geçmektedir. (s. 64)

1985