Ana Sayfa Sosyoloji Necati Demir, Trabzon ve Yöresinde Serenderler

Necati Demir, Trabzon ve Yöresinde Serenderler

0

Necati
Demir –
Trabzon ve Yöresinde Serenderler

Kelime, Türkçe seren direği kelimelerinin
birleşmesiyle oluşmuştur.

Anabasis’ teki bilgilere göre Onbinler,
Trabzon’dan batıya giderken bugünkü Giresun ile Ordu arasında Massagetler’e
rastlarlar. Massagetler İskitlerin bir kolu olup birkaç grubu kapsamaktadır (Abdulhalık
Atbayev, “Massagetler Hakkında Eski Kaynaklar”, Türkler, C. 1, Yeni
Türkiye yay., Ankara 2002, s. 632.). Strabon, onların bir bölümünün Hazar
Denizi’nin doğusunda yaşadıklarını bildirmektedir. Bizans kaynaklarında ise
onların Türk olduğu kayıtlıdır (A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine
Giriş, Enderun Kitabevi yay., İstanbul 1981, s. 23, 409-410).

(Serender diye geçiyor bu ev eklentisinin
ismi, fakat yörede buna nalya deniyor)

Demir, Necati. (2004), “Trabzon ve Yöresinde Serenderler,” Erdem Dergisi, Cilt: 14, Sayı:
41, (s. 99-118)