Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Nasreddin Mehmed Bey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Nasreddin Mehmed Bey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0

NÂSIREDDİN MEHMED BEY ( ? -1442)

Dulkadıroğulları beyi. Osmanlılar ve Memlûkler’le iyi ilişkiler kurarak topraklarının bütünlüğünü korumuştur.

Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kayseri’de öldü. Dulkadıroğlu Halil Bey’in (1353-1386) oğludur. Babasından sonra yönetime egemen olan amcası Süli Bey’in Memlûkler’le olan düşmanca ilişkisi nedeniyle Sultan Berkuk tarafından desteklenerek Memlûk yandaşı Türkmenler’in de yardımıyla amcasının üzerine gönderildi. 1388’de ağır bir yenilgi alan Süli Bey Develi Kalesi’ne sığındı. Ancak Memlûk düşmanı tutumundan vazgeçmediği için 1398’de Sultan Berkuk tarafından öldürtüldü. Oğlu Sadaka Bey babasının yerini almak için harekete geçtiyse de Nâsıreddin Mehmed Bey buna fırsat vermemek için Osmanlı Padişahı I.Bayezid’i (Yıldırım) Elbistan’ı almaya çağırdı. 2 Ağustos 1399’da Elbistan’ı alan I.Bayezid burasının valiliğini kendisine bırakınca durumu sarsılan Sadaka Bey kaçmak zorunda kaldı.

Nâsıreddin Mehmed Bey, Memlûkler’le iyi geçinmeye özen gösterdi. Bunun kanıtı olarak 1400’de Sivas’ı kuşatan Timur ordularının ağırlıklarını yağmalattı. Timur’un buna karşılık Elbistan, Malatya ve Besni’yi yağmalayarak, yakıp yıkması üzerine ona boyun eğmek zorunda kaldı. Timur 1401’de Suriye dönüşü Tedmur yakınında konaklamış Dulkadır oymaklarına saldırarak sürülerini yağmalattı. Onun Anadolu’dan çekilmesinden sonra, dostluk ilişkileri kurmak amacıyla Ankara’da ziyaretine gittiği Çelebi Mehmed’e kızını vererek, 1412’de Musa Çelebi’ye karşı yaptığı saltanat savaşında yardım gönderdi.

1419’da Memlûkler’e karşı mücadele eden Kara-manoğulları ve Ramazanoğulları beylikleri birlikte saldırıya geçip Tarsus’u işgal edince Memlûk sultanı bir ordu göndererek Nâsıreddin Mehmed Bey’e yardım etti. Savaşı kazanarak Karamanoğlu Mehmed Bey’i de tutsak alması nedeniyle sultan Mu’ayyed tarafından Kayseri kendisine dirlik olarak verildi. Bu sırada kardeşi Ali Beyİe sonra da oğlu Hamza Bey’le mücadele etmek zorunda kaldı.

1435’te Memlûkler’e karşı ayaklanan Canbey Sofu’yu yakalamasına karşılık istediği para verilmeyince, onu salıverdi. Memlûkler’le arasını açan bu olaydan yararlanmak isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey Nisan 1435’te Kayseri’yi aldı. Nâsıreddin Mehmed Bey Osmanlılar’dan yardım istedi. II.Murad Kayseri’nin geri alınmasını sağlayarak,kenti Dulkadıroğulları’na geri verdi. Beyliğinin coğrafi konumunun da zorlamasıyla Memlûkler’le bozulan ilişkisini düzeltme girişiminde bulunan Nâsıreddin Mehmed Bey kızım Sultan Çakmak’la evlendirdi. Daha sonra bağlılığını bildirmek üzere 1440’ta Kahire’ye gitti. Dönüşünden kısa bir süre sonra öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi