Müzdevic Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Müzdevic

edebiyat-sozlugu/edebiyat_1_” 158″ 66″
Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması.