Müzdelife Nedir, Ne Demektir, Anlamı Nerededir

Müzdelife

Minâ ile Arafât arasında bir yer ismi. Hacılar, Zilhicce’nin 9. gününü (arefe günü) 10. güne (bayram gününe) bağlayan geceyi Arafat’tan dönüşte burada geçirirler. Kurban bayramının birinci gününün fecrinden sonra ve güneşin doğmasından öncc kısa bir süre olsun burada bulunmak haccın vâciblerindendir. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek ise haccın sünnetlerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de (Bakara suresi/194. ayet) “Meş’ar-i Harâm” diye zikri geçen yer (Kuzeh Tepesi) burada bulunmaktadır.