Ana Sayfa Kimdir Mustafa Hami Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mustafa Hami Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Mustafa Hami Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tıbbiye Mektebinden yetişen ma’ruf tabiblerden olup Hicaz Tabipliğinde, sonradan Askeri Şura azalığında bulunmuştur. Zeki, çalışkan, fazıl bir zat olup otuzu mütecaviz faydalı Tıbbi eserlerin nesrine muvaffak olmuştur. Vefatı 1295 (1879)’dur. Kabri Eyyüb’tedir.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.