Murur Tezkeresi Nedir Ne Demektir Anlamı, Ne İşe Yarardı

Mürûr Tezkiresi

19. asrın ilk çeyreğine kadar Osmanlılarda kullanılmayan mürur tezkiresi sistemi 1237 (M.1821) senesinde ortaya çıktı. Mora isyanı ile birlikte şurda-burda Müslüman Türk kılığında bazı casusların yakalanması buna sebeb olmuştur. Artık bundan böyle memleket dahilinde seyahat yapanların mürur (geçiş) tezkirelerine sahib olmaları kararlaştırıldı. Tezkire mahalli yöneticilerden alınırdı.  Sistem II. Meşrutiyette kaldırıldı. Cevdet Paşa, Tarih‘inde bu konuda geniş malumat vermektedir.