Muğîre bin Şube Kimdir, Hayatı,

Muğîre bin Şube. Sahabi, Dühat-ı Arabtan (Dört Arab dahîsinden) biridir. (D.Taif ? 599 – Ö. Kûfe 669)

Sakıf kabilesine mensub olan Muğîre b. Şube, doğum yeri olan Taîf’den ayrılarak Medine’ye gelmiş ve H. 5/627 yılında Hendek gazvesi sırasında müslüman olmuştur. Daha sonra Hz.Peygamber tarafından Sakif kabilesini İslama davetle görevlendirilen Muğîre, Taif deki puthaneyi de tasfiye etmiştir. Hz.Ebû Bekir zamanında Yemame’de Mürtedlere karşı verilen mücadeleye katılmış, Hz.Ömer b. Hattab tarafından Basra valiliğine getirilmiştir. Daha sonra azledilmiş ve H.21/641’de Kufe valisi olmuştur. Hz. Ömer’i şehid eden Ebû Lu’lu, Muğîre b. Şu’be’nin kölesiydi. Hz. Osman devrinde Muaviye b. Süfyan mücadelesinde önce Hz.Ali b. Ebu Talib’i, sonra da Muaviye’yi destekledi. Muaviye tarafından karışıklık içinde olan Kufe’ye vali tayin edilmiş, Yezid’in veliahd ilân edilmesi fikrini de Muaviye’ye o aşılamıştır. Başarılı taktikleriyle ölünceye kadar bu görevde kalmıştır. Muğire H.50/669 tarihinde 70 yaşlarındayken vefat etmiştir.

Hadîs kitaplarında Muğîre’den rivayet edilen hadîslerin sayısı 133’tür. Farsça bildiği için İran’a gönderilen sefaret heyetlerinde görev alıyordu.