Ana Sayfa Sosyoloji Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi

Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi

0

Hülya
Altunya –
Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi

Amazonların ülkesi ya da başkenti olarak
kabul edilmesinin nedeni; Antik Çağın ünlü coğrafyacısı Strabon’un verdiği
haber ve son dönem bazı tarihçilerin ve mitologların Amazonlara dair elde ettikleri
bilgilerdir. Bunlara ilave olarak Karadeniz’de yaşamış İskitlerin muharip
kadınlarına “Amazonlar” denildiği ile ilgili tarihi bilgiler de mevcuttur.

Heredot’un Amazonları, İskitlerin topraklarına
saldıran ve onları yağmalayan kan dökücü vahşi kadınlardır.

Amazonların bilinen diğer bir özellikleri ise
şehirler kurmalarıdır. Amazon kraliçelerinin adlarının verildiği şehirler
arasında, Myrine, Mitylene, Cyrene, Sinope, Marpesia, Hippo, Lampado, Araea,
Elaea, Gryneia, Smyrna, Kyme, Ephesus, Pitane, Magnesia, Halikarnassos, Xanthos
ve Pyrrichos bulunmaktadır.

Altunya, Hülya. (2006), “Modern Samsun’un Efsanevî (Mitolojik) Geçmişi,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet
Yılmaz, Cilt: 1, (s. 601-608), Samsun