Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Mimşad Dineveri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mimşad Dineveri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

Dîneverî botanikle de ilgilendi. Bitkiler üstüne yazdığı ünlü ya.pıuKitabü’n-Nabat’m ash,kaybolmuş-tur. Ancak dilbilimci İbn Sida ve botanikçi İbnü’T Baytar’m yapıtlarında buradan alınmış bölümler vardır. Dîneverî, bu yapıtında Arabistan’da yetişen ve yabancı ülkelerden getirilen bitkilerin tanımlarını yapar. Kendinden sonra gelen bütün Arapça sözlük yazarları bu bilgilerden yararlanmıştır.

Dîneverî’nin günümüze tam olarak erişen tek yapıtı Kitabü’l-Ahbarü’t-Tival adlı tarih kitabıdır. Yapıtta Samanoğulları tarihi, Kadisiye Savaşı’nm ayrıntıları, Irak’m Araplar tarafından fethi, Halife Ali’ nin Muaviye ile savaşları, Emeviler’in çöküşü ve özellikle Ali taraftarlarının Horasan’daki eylemleri anlatılır.

• YAPITLAR (başlıca): Kitabü’l-Ahbarü’t-Tival, (ö.s.), W.Guirgass (yay.), 1888; Kitabü’n- Nabat, (ö.s.), M.Ha-midullah (der.), 1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi