Mimar Sinan’ın Tüm Eserleri Türbeler, İmaretler, Darüşşifalar, Köprüler Şehir ve Semtiyle

Mustafa Sâ’i’nin hazırladığı Tezkiret-ül-Ebniye kitabında yazılı Osmanlı İmparatorluğunun en parlak döneminde Sermimaran Hassa (günümüzde Bayındırlık Bakanlığı) olarak görev yapmış Mîmar Sinân’ın üç yüz altmış dört eseri Camiler, Mescidler, Medreseler Darülkurralar, Türbeler, İmaretler, Darüşşifalar, Su Yoları Kemerleri, Köprüler, Kervansaraylar, Saraylar, Hamamlar, Mahzenler olarak bildirilmektedir:

Türbeler

1) Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de), 2) Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi (Şehzâdebaşı’nda), 3) Sultan Selim Türbesi (Ayasofya civârında), 4) Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de), 5) Şehzâdeler Türbesi (Ayasofya’da), 6) Vezir-i âzam Rüstem Paşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında), 7) Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te), 8) Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da), 9) Çocukları için inşâ ettiği türbe, 10) Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te), 11) Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te), 12) Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te), 13) Şemsi Ahmed Paşa Türbesi
(Üsküdar’da), 14) Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta), 15) Arap Ahmed Paşa Türbesi (Fındıklı’da), 16) Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta), 17) Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de), 18) Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te), 19) Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da, 22) Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İmâretler

1) Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de), 2) Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de), 3) Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de), 4) Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de), 5) Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da), 6) Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da), 7) Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da), 8) Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da), 9) Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da), 10) Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da), 11) Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da), 12) Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta), 13) Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da), 14) Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da), 15) Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da), 16) Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze’de), 17) Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da).

Dârüşşifâlar

1) Sultan Süleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de), 2) Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de), 3) Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da).

Su Yolları Kemerleri

1) Bend Kemeri (Kağıthâne’de), 2) Uzun Kemer (Kemerburgaz’da), 3) Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da), 4) Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de), 5) Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Köprüler

1) Büyükçekmece Köprüsü, 2) Silivri Köprüsü, 3) Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde), 4) Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da), 5) Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da), 6) Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de), 7) Mehmed Paşa Köprüsü (Sinanlı’da), 8) Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).

Mimar Sinan’ın Tüm Eserleri Şehir ve Semtleriyle Camiler,  Mescidler,  Medreseler Darülkurralar,  Türbeler, İmaretler, Darüşşifalar, Su Yoları Kemerleri, Köprüler,  Kervansaraylar, Saraylar,  Hamamlar, Mahzenler
Mimar Sinan Kimdir, Hayatı, Eserleri