Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı) (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler2/mihrimah_sultan_1″ 282″ 187″ Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı)

Mihr-î-Mâh Sultan Camii İstanbul’un Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde surların hemen yanında bulunan cami. Banisi(Kurucusu) Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’dır. 1562-1565 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapıldı.

Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe, hamamları vardır. 37 m yükseklikteki kubbe üçer kemere yaslanır, yanlarda ikişer sütun, sağ ve solda 3 kubbe ve mahfelleri bulunur. Mihrap ve minber taş işçiliğiyle yapılmıştır.
Edirnekapı Mihr-î-Mah Camii’nin Kubbesi.

Caminin büyük avlu kapısından dik merdivenlerle cami içine çıkıldığında sağ tarafta medreseler ve karşısında 7 kubbeli 8 mermer granit sütunlu son cemaat yeri vardır. Şadırvan bunların arasında bahçede, minaresi sağdadır. Hamam cadde kenarındadır. 1999 depreminde hasar gören camii ibadete kapatılmış onarımı sürmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Camîyi inşa etmesi yaklaşık 3 yıl sürmüştür. 11 yıl süren restore çalışmaları tamamlanmış olup, Camii hizmete açılmıştır.

Tarihi-eserler2/mihrimah_sultan_2″ 283″ 188″ İstanbul Surlarının Edirnekapı girişinde Fevzi Paşa Caddesi üzerindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından, kızı Mihrimah Sultan adına yaptırılan külliye, Mimar Sinan’ın eseridir. Yapım yılı tam olarak bilinmemekle birlikte, külliyenin inşasının 1560’lı yıllarda tamamlandığı sanılmaktadır. Bir kısmı günümüze kadar ulaşmayan külliye, bir cami, medrese, çifte hamam, türbe, çarşı ve sıbyan mektebinden oluşuyordu. Cami, zeminden 37 metre yükseklikte ve 20 metre çapında tek bir kubbeye sahiptir. Bir diğer ayırt edici özelliği de çok sayıda penceresinin olmasıdır. Camiyi 161 tane pencere aydınlatmaktadır. Ayrıca mermer minberi de, çağının en güzel örneklerinden kabul edilir. Pencere ve kapı kanatlarındaki ahşap üzerine sedef ve fildişi kakmalar ise çok değerli sanat eserleridir.

Caminin iç avlusunun iki kenarında medrese yer alır. Ama bu medresenin ilginç yanı dersaneler bölümünün olmamasıdır. Dersanelerin, medresenin orijinalinde de mi olmadığı, yoksa sonradan yapılan tamiratlar sırasında mı ortadan kalktığı bilinmemektedir. Ancak dersane hariç medresenin diğer kısımları günümüze ulaşmıştır.

Caminin kıble yönünün sağ köşesinde ise külliyenin Sıbyan Mektebi ve Güzel Ahmed Paşa’nın türbesi bulunmaktadır. Yine aynı yönde, fakat külliyeden ayrı bir biçimde bir çifte hamam vardır. Külliyenin çarşısında ise günümüze hiçbir şey ulaşamamıştır.