Mevlana Sözleri Mevlana’dan Aşk ve Sevgi Sözleri -2

Ruyalar/mevlana

Ölümlerin en beteri aşksızlıktır.

Aşka avlanan, hiç ölüme avlanır mı?

Âşık hastalanır ama ölmez.

Aşk âb-ı hayattır, seni ölümden kurtarır; kendisini aşka atana ne mutlu.

Aşk, ölümden kurtuluştur.

Aşksız kalma ki ölü olmayasın. Aşkla öl ki diri kalasın.

Aşk, âb-ı hayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür.

Aşksız geçen ömrü ömür sayma.

Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır ne de ucu bucağı.

Aşk, söze sığmaz. Aşk, bir denizdir ki, dibi görünmez.

Aklı bir dalgıç say, aşksa bir denizdir.

Aşkın dalı ezeldedir, kökü ebedde.

Seven kişi, sevgiliye aykırı olan kişilerin sözlerine sağır olur.

Sevgi insanı kör eder, sağır yapar.

Âşık bir başkasının çaldığı davula kulak asmaz, bir başkasının çaldığı davul sesiyle uyanmaz.

Aşk, devletten, inayetten, gönül ferahlığından, doğru yolu buluştan başka bir şey değildir.

Aşk, tanrı sıfatıdır.

Aşk, altın madenine düşmektir.

Aşk altın değildir, saklanmaz. Âşığın bütün sırları meydandadır.

Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüzbinlerce şimşek var.

Aşk mesttir ve hoştur. Kendinden geçme ve karmakarışık olma manasına gelir.

Aşk, göğe uçmak, her solukta yüzlerce perdeyi yırtmaktır.

Aşk, saltanatı yıkılmayan bir saltanattır.

Aşka tutulan saçların perişanlığı, iyice biliyorum ben, tarakla düzeltilmez.

Sevgi oldukça sitem de olur.

Aşk ıstırabına hiçbir yâr, hiçbir ortak yoktur.

Aşk hastasına vuslattan başka çare yok, ondan başka ilaç olamaz.

Aşkı, ancak başka bir aşk giderir.

Düğüm, aşk olmadıkça çözülmez.

Aşk, büyüklere bal, çocuklara süttür.

Sevilen kimse güzeldir.

Âşıkın sertliği yumuşaklıktır.

Sabır aşka kâr etmez, sabırla aşk bir arada bulunmaz. Akıl âşığın feryadına yetişemez, derdine derman olamaz.

Aşk, suçsuz adamdan başkasını öldürmez. Onun sevgisine de suçlu bir adam tutulmaz.

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

Aşka dönüp alçalan kişi yücelir, üstün olur.

Ebedi olarak kalan yalnız aşktır, bundan başkasına gönül verme, çünkü aşktan başka ne varsa iğretidir, geçicidir.

Aşk davasına girişmek kolay. Fakat o davaya kesin delil gerek.

Sen şehvete aşk adını koymuşsun. İkisi arasında ne uzun bir yol olduğunu bir bilsen.

Aşk hiçbir afetten öğüt almaz.

Uykuyla aşk bir araya gelemez.

 • Mevlana’dan Aşk ve Sevgi Sözleri-1
 • Mevlana’dan İyi Huylara Dair Sözler
 • Mevlana’dan Konuşmaya Dair Sözler
 • Mevlana’dan Dünya ve Ölüme Dair Sözler
 • Mevlana’dan Akıl ve Anlamaya Dair Sözler
 • Mevlana’dan Kötü Huy ve İşlere Dair Sözler
 • Mevlana’dan Sabır Sözleri, Sabıra Dair  Sözler
 • Mevlana’dan Bakış Açısı ve Basirete Dair Sözler
 • Mevlana’dan Ağlamak ve Gözyaşına Dair Sözler
 • Mevlana’dan Kulluk-İbadet ve Günaha Dair Sözler
 • Mevlana’dan İnanç-İman ve Allah Varlığı İspatına Dair Sözler

Hikaye ve Anekdot

 • Mevlânâ’dan Felsefe ve Filozoflara Eleştirel Bir Hikaye: Bedevi ile Filozof
 • Mevlânâ Celâleddin’den Fakir Adama Düşündüren Nasihat (Felsefi Anekdot)