Mehmet Şehu (Shehu) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0
63

ŞEHU, Mehmed (1913-1981)

Arnavut asker ve devlet adamı. 1954’ten ölümüne değin başbakanlık yapmıştır.

10 Ocak 1913’te Çoruşi’de doğdu, 17 Aralık 1981’de Tiran’da öldü. Babası Müslüman bir din adamıydı. 1932’de Tiran’daki Amerikan Meslek Oku-lu’nu bitirdikten sonra, 1935’te kazandığı bursla İtalya’nın Napoli kentindeki bir askeri akademiye girdi. Ancak antifaşist etkinlikler içinde yer aldığından kısa bir süre sonra İtalya’dan ayrılarak ülkesine dönmek zorunda kaldı. Tiran’daki Subay Okulu’nda öğrenim gördü. İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuri-yetçiler’in safında çarpışmak üzere 1937’de İspanya’ ya gitti. Orada Arnavut gönüllülerine önderlik etti; Garibaldi Uluslararası Tugayı’nda bir taburun komutanlığını yaptı ve 1938’de İspanyol Komünist Partisi’ ne girdi. Cumhuriyetçiler’in yenilgiye uğramasının ardından kaçtığı Fransa’da üç yıl tutuklu kaldıktan sonra ülkesine döndü.

II.Dünya Savaşı sırasında Arnavutluk’u işgal eden İtalyan ve Alman birliklerine karşı Enver Hoca önderliğindeki Arnavutluk Komünist Partisi’nin (AKP) yürüttüğü partizan savaşına katılıp Vlore bölge komitesine girdi. Hızla yükselerek 1943’te tugay komutanı ve AKP Merkez Komitesi aday üyesi oldu. Ertesi yıl tümen komutanlığına yükseldi ve Enver Hoca’nm kurduğu Ulusal Kurtuluş Konseyi adlı yürütme organında görev aldı. Arnavutluk’un Kasım 1944’te bütünüyle işgalden kurtulmasından sonra 1945’te SSCB’ye giderek bir yıl kadar Moskova’daki Voroşilov Askeri Akademisi’nde okudu. Dönüşünde genelkurmay başkanlığına getirildiyse de, 1948’de SSCB ile Yugoslavya arasında baş gösteren anlaşmazlık sırasında Yugoslavya’nın Arnavutluk’ta asker bulundurma isteğine karşı koyduğundan bu görevden alındı. Arnavutluk’un bir süre sonra, komünizmden saptığı ilan edilen Yugoslavya ile ilişkilerini kopararak SSCB’nin yanında tavır alması üzerine, Yugoslavya ile işbirliği yapmakla suçlanan Koçi Xoxe’nin yerine içişleri bakanlığına ve gizli polis örgütünün başkanlığına getirildi. Aynı zamanda bakanlar kurulu başkan yardımcısı ve yeni adıyla Arnavutluk Emek Partisi’nin (AEP) Politbüro üyesi oldu.