Kimdir

Mehmet Sait Çalka kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmet Sait Çalka kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1981) Fütüvvetnâme (Nasihatnâme) türünden Musta­fa Efendi’nin Gülşen-i Pend Mesnevisini Yüksek Lisans tezi olarak hazırlayan Mehmet Sait Çalka, Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamla­dıktan sonra 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Ens­titüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilimdalı’nda Yüksek Lisans prog­ramına başladı. Aynı yıl, bu enstitüde araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 2007 yılında Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi, İnceleme-Metin-Sözlük adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Müteakiben Milli Eğitim Bakanlığınca Artvin ili Arhavi ilçesine Edebiyat öğretmeni olarak atandı. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilimdalı’nda doktoraya başladı. 2011’den beri Recep Tayyip Erdoğan Üni­versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Bilimdalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ümit HUNUTLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014