Ana Sayfa Kimdir MEHMET CEVDET EFENDİ KİMDİR?

MEHMET CEVDET EFENDİ KİMDİR?

0

1868’de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere ilk kez açılan ilk öğretmen okulu (Darülmuallimîn-i Sıbyan)’ın ilk müdürüdür. “Usul- Cedid” adı verilen yeni yöntemlere taraftar idi. Hatta, “Cev­det Efendi Elifbası” adlı bir de alfabe kitabı yazdı. Yeni yönteme karşı olanlar, bunu çekemediler ve nihayet, okulu kapattırmak suretiyle, emel­lerine ulaştılar. Sadarate yaptığı itiraz üzerine, okul tekrar açılarak eski görevine geri döndü.([1]) Mehmet Cevdet’in alfabe öğretimine getirdiği yenilik, Türkçe’ de bulunup da, Arapçada bulunmayan harfler üzerine bir­takım işaretler koyarak, Türkçe okumayı yararlı hale getirmesidir. Nuh- betületfal’in yazarı Dr.Rüştü’nün de bundan yararlandığı anlaşılıyor.

KAYNAK: CAVİT BİNBAŞIOĞLU, TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ TARİHİ, M.E.B. YAYINLARI, 1995

[1]      Ergin, Osman. Türk Maarif Tarihi, Cilt: 1, İstanbul 1977, s. 580. İkinci baskı.