Ana Sayfa Kimdir Mehmed Kudsi Efendi (Ramazan-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmed Kudsi Efendi (Ramazan-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Mehmed Kudsi Efendi (Ramazan-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Nişancı Zade Mehmed ibn-i Ahmed ibn-i Mehmed ibn-i Ramazan) İsmi daha önce geçen Küçük Nişancı Zade Ramazan-Zade Mehmed Çelebi’nin torunudur. İstanbul’da tahsilini ikmalden sonra Kadılık mesleğine girerek (TekmiI-i saat) terkibinin delaleti olan 1031 (1622) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri sur dışında Emir Buhari Dergahı sahasındadır. Sekiz kısma taksim edilmiş olup alemin yaratılışından başlayarak Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının sonuna kadar yazdığı (Mir’atü’l-Kainat) ismindeki iki cildlik tarihi, umumi tarihimizin meşhurlarından olup 1290 (1874)’da basılmıştır ki süzülmüş ve sepilmiş tarihlerden sayılmaktadır. Şeyh Bedreddin Simavi’nin fıkıhdan (Camiu’l-Fusuleyn)ini tavzih ederek (Nuru’l-Ayn fi Islahi Camiu’l-Fusuleyn) adını vermiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.