Kimdir

Marius Gaius kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Marius Gaius kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Romalı asker ve devlet adamı (MÖ 157-86) Ülkesinde iyi işler yaparak doruğa erişen mütevazi kökenli insanların öykülerinin daima romantik bir yanı vardır. Basit bir çiftçinin oğ­lu iken Roma’nın en büyük generallerinden bi­ri olan ve yedi kez konsül seçilen Gaius Marius da böyleydi. Marius başarılı komutanın ne demek oldu­ğunu ilk kez 113-107 yılları arasında aristokrat kumandan Metellus’un Kuzey Afrika’da Kral Yugurtha’ya karşı verdiği savaşta gördü Ancak kendisinin ondan daha iyisini becerebileceği yar­gısına vararak, Roma’daki dostlarına bunu yaz­dı. Senato, Metellus’u geri çağırınca, Marius da konsül adayı oldu. Seçimi kazanıp, görev süre­si dolunca, savaşı sürdürmek üzere yine Afri­ka’ya gönderildi. Yugurtha, Marius’un üst su­baylarından Sulla tarafından yakalandı.

105 yıllarında Orta Avrupa’dan gelen To­ton kavimleri, İtalya sınırlarını tehdit etmeye başlamıştı. Bu sorunu çözmek görevi de, kon­sül seçilen Marius’a verildi. Marius, önce or­duyu örgütleyerek, profesyonelleştirdi. Asker­ler o zamana kadar çiftliklerden alınarak yetiş­tiriliyor, yalnız savaş sırasında hizmet görüyor­lardı. Marius, askerliği bir meslek haline getir­di. İnsanlar belirli bir süre için hizmet veriyor, sonra belirli bir maaşla emekliye ayrılıyorlar­dı. Daha sonraki yıllarda beş kez daha konsül seçilerek, sımrdaki barbar tehdidini, modern or­duyla ortadan kaldırdı. 102’de Aquae Sextiae ve 101’de Vercellae’de kazanılan zaferler, Ro­ma tarihinin en parlak askeri başarılarıdır.

Ancak Marius, başarılı bir politikacı olama­dı. 88’de rakibi Sulla tarafından Roma’dan çı­kartıldı. 70 yaşından sonra kendisini içkiye verdi. Saldırgan bir kişiliğe büründü. Sulla ve yan­daşlarından intikam almak umuduyla, sokağa indi. Başına geçtiği çapulcularla önlerine çıkan evleri yağmalayıp sahiplerini öldürmeye başla­dılar. İki hafta süren bu kanlı âlem sırasında, ihtiyar devlet adamı yedinci kez konsül seçildi. 86 yaşında zatülcenpe yakalanarak öldü.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet