Ana Sayfa Tarih Tarihi Eserler Mardin Mimari, Tarihi Eserleri -Külliyeler- Hakkında Bilgi

Mardin Mimari, Tarihi Eserleri -Külliyeler- Hakkında Bilgi

0

Şehirde Artuklular dönemi­ne ait iki külliye bulunur. Bunlardan hal­kın Mâristan dediği Emînüddin Külliyesi XII. yüzyılın ilkyansında inşa edilmiş olup cami, medrese, çeşme ve hamamdan olu­şur. Artuklular’a ait diğer külliye ise Necmeddin Külliyesi’dir (Câmiu’l-Asfar). Mardin Artuk­lu Beyi I. Necmeddin İlgazi’nin 1122’de Silvan’da ölüp Mardin’e getirilerek bura­da gömüldüğü düşüncesi hâkimdir. Emî­nüddin zamanında yapımına başlanılan külliye Necmeddin İlgazi tarafından ta­mamlanmıştır. Emînüddin Külliyesi’nin güneydoğusunda yer alan bu yapıdan bir­birini kesen iki beşik tonozlu mekân ve eklerinin izleriyle doğu yanında kare bir minare kalıntısı durmaktadır.