Amerikalı Sosyologlar

Marcel Mauss

Marcel Mauss (1872-1950), Fransız sosyolog.

Émile Durkheim’ın yeğeni olan Mauss’un çalışmaları sosyoloji ile antropoloji arasında durur. Büyü, kurban ve hediye değişimi gibi olgulara getirdiği açıklamalar bugün dahi sık başvurulan teorilerdir. Yapısalcı antropolojinin kurucusu Claude Lévi-Strauss üzerinde etkisi büyüktür. En önemli eseri 1925 tarihli Hediye’dir.

Türkçede Sosyoloji ve Antropoloji adlı eseri, Doğu Batı yayınları tarafından 2011 yılında basılmıştır.“Marcel_Mauss&oldid=18171000” adresinden alındı.