Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Mantık Nedir Ne Demektir Anlamı (Felsefe Sözlüğü)

Mantık Nedir Ne Demektir Anlamı (Felsefe Sözlüğü)

0

Mantık. (ar- i- ç- Manâtık)

Batıda “Lojik” denen mantığa, İslâm dünyasında bir bilim dalı olarak “ilm-i mizan” ve “ilm-i alet” de denmiştir. Mantık sözü Arabça’dır, konuşma anlamına gelen “Nutuk” kelimesinden türetilmiştir.

Mantık, doğru düşünme sanatı, veya doğru düşünmenin kurallarının bilgisi diye tarif edilir. Mantık deyince iki şey akla gelir: önce bir disiplin bir bilim; Bu anlamda mantık M.Ö. 4 yüzyılda Aristoteles tarafından kurulup sistemleştirilmiştir. Yeni çağa kadar Hıristiyan ve İslâm dünyalarında hakim olan mantık bu klasik mantıkdır. Yeni çağda bu mantığın yanında metodoloji kurulmuş, son yüzyılda da Lojistik, Modern Mantık veya Sembolik mantık denen yeni bir mantık anlayışı ortaya çıkmıştır.

Mantık nasıl düşündüğümüzü değil, düşünmemizin doğru olması için nasıl düşünmemiz gerektiğini gösteren kanunları araştırır Mantıkta çelişmezlik Aynilik, Üçüncü şıkkın imkansızlığı ve yeter sebeb olmak üzere dört temel vardır. Ahlâk ve metafizik problemleri ile birlikte mantık, felsefenin bir kısmını teşkil eder.