Mantık Bize Ne Öğretir? (Felsefik Anekdot)

bilim-3/mantk-dersi-nedir Mantık Bize Ne Öğretir?

Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu farkederler.
Dersin adı Mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir.
Nihayet, ilk mantık dersi başlar.:

Çocuklardan biri söz  isteyerek:
-Sayın profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız, ricasında bulunur.

Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan öğrencilerine:
– Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür.
Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum- der.

-Farz edin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor: Birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde…
Bunlardan hangisinin yıkanması lâzımdır?

Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden:
-Elbette, kirlisi!  diye cevap verirler.

Profesör, gülümseyerek:
– İşte evlâtlarım, der…
– Mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar:
– “Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabiliyor?”