Maliye Ahkam Defteri Nedir, Ne Demektir Anlamı Tanımı

Mâliye Ahkâm Defteri

Osmanlılarda Mâliye Nezareti’nin kuruluşundan önce Defterdarlık’ta, Nezaretin teşekkülünden sonra Nezarette, malt meselelere ait hüküm, kanun ve nizam mahiyetinde olan emirlerin kaydına mahsus defterin adı. Genel olarak her resmî daire, kendi muamelâtı ile ilgili konularda bir ahkâm defteri tutardı. Mâliye ahkâm defterleri bugün Devlet Arşivi’nde saklanmaktadır.