Mabeyn Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Anlamı

Mabeyn (ar.i.). Arapçada “iki şeyin arası” mânâsında olan, Osmanlı saray ve konaklarında Selâmlık Dairesi hakkında kullanılır bir tabirdir (Mabeyn-i Hümâyûn, Mabeyn-i Hümâyun-ı Cenâb-ı Mülukâne). Sultan II. Mahmûd Han devrinden îtibâren sarayların selamlık dâirelerine “Mâbeyn-i Hümâyûn” denilmiştir.
Ayrıca Mabeyn denince saray anlaşılırdı. Konaklarda haremle, selâmlık dairelerini birbirine birleştiren daire, sofa veya odaya da verilen addır (Zülveçheyn).

Mabeynci  Tarihi, Görevleri
Mabeyn Rütbeleri Görevleri