Liderlik Sözleri -5 Liderlikle İlgili Anlamlı Özlü Sözler

 • Orkestrayı yönetmek isteyen sırtını kalabalığa dönmelidir. (James Crook)
 • Büyük adamların heykelleri hayattayken üzerine atılan taşlardan yapılır. (Cocteau)
 • Ben hiçbir zaman astlarımdan birinin benim yerime yapacağı işi kendim yapmam. (Johnson)
 • Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymadan insan büyük bir lider olamaz.
 • (W.A.Nonce)
 • Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiç bir şeye zararı dokunmaz. (Cenap Şahabettin)
 • Kendinizi yönetmek için kafanızı, başkalarını yönetmek için kalbinizi kullanın. (E.Roosevelt)
 • Bir liderin büyüklüğü, inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, görüşlerinin genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür. (Jackson)
 • Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar. (Braunon)
 • Fazla zeki ve çalışkan değildi, fakat kendisinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmasını bilirdi. (A.Carnegie)
 • Çocuk, itaat etmek kadar, lider olmak içinde eğitilmelidir. (John Dewey)
 • Lider, en ulu ağac tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır. (Covey)
 • Lider, pratik ve gerçekçi olmalı, ama hayalci ve idealistin diliyle konuşmalıdır. (Eric Hoffer)
 • İdareci, nasıl ve ne zaman olduğunu sorar; lider neden ve niçin olduğunu sorar. (Warren G. Bennis)
 • Yönetici statükoyu kabul eder, lider meydan okur. (Warren G. Bennis)
 • Cesaretsiz büyük askeri lider olunamayacağını hiçbir zaman unutmayın. (Karl Von Clausewitz)
 • Körler ülkesinde tek gözü olan adam kral olur. (Minority Report-Film)
 • Liderlik sözden daha çok, tutum ve aksiyonla uygulanır. (Harold S. Geneen)
 • Liderlik öğretilemez, sadece öğrenilebilir. (Harold S. Geneen)
 • Akıllı liderler toplumun temel yapısını ve değerlerini zaafa uğratmaktan kaçınmalıdır. Zira bu türlü davranışlar önce toplumu, sonra da devleti zaafa ve yıkıma götürür. (J.G. Seume)
 • Bir lidere sahip olmak iyidir. Aksi halde çok münakaşa ederiz. (Hamad Bin İsa)
 • Yönetim, uygun şeyleri yapmak; Liderlik doğru şeyleri yapmaktır. (Peter F. Drucker)

Liderlik Sözleri -1 Liderlikle İlgili  Sözler—————————-Liderlik Sözleri -3 Liderlikle İlgili  Sözler
Liderlik Sözleri -2 Liderlikle İlgili  Sözler—————————-Liderlik Sözleri -4 Liderlikle İlgili Sözler