Mikro Sosyoloji

Liderin Özellikleri ve Fonksiyonları

 

Lider iktidar isteği, itibar ve maddi kazanç arzuları ile grubun diğer üyelerinden ayrılır.  Bu nedenle lideri içinde bulunduğu grubun şartları ortaya çıkarsa da grup üyelerinin hepsi lider olamaz. Mustafa Kemal’i Atatürk yapan Türk Milleti’nin bu dönemde içinde bulunduğu şartlar olduğu kadar liderlik isteğidir de.
Liderde şu vasıfların bir bileşkesinin bulunması, onu grubu tarafın-dan lider yapar. Akıllı, bilgili, adaletli, namuslu, vakur, cesur, cömert, yu-muşak huylu, vefalı, doğru sözlü, şefkatli ve merhametli, sabırlı, affedici, şükredici olmak, aceleci olmamak.
Bir liderin bütün bu vasıfları kendinde toplaması mümkün değildir. Ancak bu vasıfların liderde bir saygı, direktif verme ve teşvik etme özelliği kazandırması gerekir.
Saygı buutu yüksek olan bir lider grup üyelerine yönelmiş bir liderdir. Bir grup/toplum güçlüklerle karşılaştığında ise teşvik ve direktif verme buutu önem kazanır.
Lider her alanda değil, grubun ihtiyaçları, şahsi özellikleri ve grup içerisinde elde ettiği makama uygun rol ve fonksiyon icra eder. Lider icraatçı özelliği ile öne çıkabilir. Lider planlayıcı, grubun siyasetini tayin edici, bir üst otorite tarafından tayin edilen siyaseti uygulayan, bizzat grubun siyasetini kendisinin tespit ve uygulayıcısı olarak lider ve grup üyelerince ortaklaşa verilen kararları uygulayıcı lider, iç ilişkileri kontrol ve düzenleyici olarak rol ve görev icra etme özelliği ile ön plana çıkabilir. Aynı şekilde ideolog, sembol, ödül veya ceza verici olarak lider olarak fonksiyon icra edebilir. Lider örnek kişi, kabahat üstlenen, baba veya kendisinde tabiatüstü yeteneklerin olduğuna inanılan ve toplumların bunalım dönemlerinde ortaya çıkan; toplumu bunalımdan kurtaran lider şeklinde algılanabilir ve görev icra edebilir.