LİBERAL İKTİSAT

 

 LİBERAL İKTİSAT

 

Devlet müdahelesinin
en aza indirildiği, serbest piyasa güçlerinin hakim kılındığı ekonomi.

Bk.Liberalizm.