Ana Sayfa Kimdir Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Levhizade Mehmet Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tabib alimlerden bir zat olup Bursalıdır. 1178 (1765) tarihinde Hicaz’da vefat ederek Muallaya defn edilmiştir. (Tuhfetü’l-EI-Han fi Şerhi-i Nüzhetü’l-Ezhan) ismindeki Arapça eserinin bir nüshası Köprülü Kütübhanesinde mevcuttur. (EnMuzecu’t-tıb)’dan telhis edilmiş (Mühtasarrü’t-Tıb) isminde bir eseri daha vardır. Bir aralık reisu’l-etıbba olmuştur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.