Ana Sayfa Sosyoloji Makro Sosyoloji Kültürel Formların Farklılığı

Kültürel Formların Farklılığı

0

 

Kültür türlü şekiller alır. Maddi gelişme ve manevi sistemler sosyal gruptan sosyal gruba farklılık gösterirler. Her halkın örf ve âdetlerden oluşan bir varlığı vardır. Her toplum belli bir tarzda düşünebilen ve hissedebilen kendine özgü bir hayat şekline sahiptir. Toplum makro bir sosyal gruptur ve birtakım mikro sosyal grupların bir bütünüdür. Bu nedenle tek tek mikro sosyal grupların kültürleri (alt kültür) tekrar daha büyük bir grup çerçevesinde kendine özgü bir üst kültür oluşturur. Bu durum yalnız coğrafi olarak yayılmış bir kültür dâhilindeki büyük grup için söz konusu değildir. Mesela, Avrupa kültürü dâhilindeki Avusturya, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol vs. kültürü gibi.. Avrupa kültür coğrafyasını meydana getiren bu tek tek kültürler de kendi içerisinde alt kültürlere sahiptirler. Mesela Türk kültürü bütün Türk coğrafyasında yaşayan Türklerin ortak kültürüdür. Aynı şekilde Anadolu coğrafyası dâhilindeki kültür kendi içinde bir bütündür ve bu da Anadolu coğrafyasının farklı alt kültürlerinin bir bütünüdür. Belli bir makro sosyal grubun maddi ve manevi kültür şemalarının da alt kültür şemaları vardır. Mesela bu anlamda din kültürü ekseninden bakıldığında Batı kültürü Protestan ve Katolik alt kültürlerinden oluştuğu gibi Türk kültürü de Sünni ve Alevi alt kültürlerinin bir bütünü olarak vücut bulur. Bunları da birtakım alt kültür şemalarına ayırmak mümkündür. Aynı şekilde bir toplumun yapısını meydana getiren sosyal tabakalar ve sınıfların da kendilerine özgü kültürlerinden bahsedilebilir. Mesela, üst tabaka, alt tabaka ya da orta tabaka kültürü, zengin kültürü ve işçi sınıfı kültürü gibi..  Biyolojik gelişme ölçüsünü kullanarak genç, yetişkin ya da yaşlılara ait kültürden de söz etmek mümkündür. Demek ki sürekli olarak insanların varlıklarını sürdürebilmek için geliştirdikleri spesifik davranış şekilleri söz konusudur.