KOZMOLOJİ (ve KOZMOGONİ)

 

KOZMOLOJİ (ve KOZMOGONİ)

 

Kozmoloji, evrenin
temel niteliğiyle ilgi­li dini ya da felsefi İnancın bir parçasını

oluşturur. Kozmogoni
ise kozmolojinin özgül olarak evrenin yaratıhşıyla ilgili bö­lümüne verilen
addır. Bir toplumun koz­moloji ve kozmogonisi ifadesini o toplu­mun biliminde
bulur ve kısmen bu bilim tarafından biçimlendirilebilirken; uygar toplumlarda
bile efsane ve ritüellere sin­me eğilimindedirler.

Kozmoloji ve kozmogoni
bu halleriyle günümüz bilim adamlarının dikkatini pek çekmemektedir.
İlgilenenler de onların din ve mitoloji incelemelerinin bir parçası olarak ele
alma eğilimindedirler. Bu ince­lemelerde onların anlamı tanımlanmak­tan çok
‘varsayılır’ ve dikkat kozmoloji ve kozmogoninin (tabii mitin diğer unsurları­nın)
ritüel ve değer gibi dinin başka yönle­riyle ilişkisinin ne olduğu üzerinde
odak­laşmıştır.

(SBA) Bk. Kozmos,