Ana Sayfa Sosyoloji Sosyoloji Tarihi KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI’NIN SINIFLARA AYRILMASI

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI’NIN SINIFLARA AYRILMASI

0

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI’NIN SINIFLARA
AYRILMASI

Sosyoloji okullarını ve onların çeşitlerini ya
da dallarını şöylece belirtebiliriz:

1. Mekanist Okul, Sosyal Mekanik, Sosyal Fizik, Sosyal
Enerjetik, Pareto’nun matematiksel sosyolojisi .
2. Bireşimci Okul.
3. Coğrafya Okulu .
4. Biyolojik Okul, Organist dal, Irk, soyaçekme ve
seçip ayıklama -selection- dalı , Sosyal Darvincilik ve
yaşam kavgası kavramları.
5. Biyo-sosyal Okul, Demografik sosyoloji.
6. Biyolojik-Psikolojik Okul, içgüdü sosyolojisi.
7 . Sosyolojism Okulu , Yeni pozivitizm dalı, Durkheim
dalı, Gumplowicz dalı, Formel -biçimci- sosyoloji,
Tarihin ekonomik yorumlanması.
8 . Psikolojik okul, Davranış, içgüdü , çeşitli tiplerin
yorumlanması.
9. Psiko-sosyolojik okul, Sosyal olayların kültür,
din, hukuk, kamuoyu -umumi efkar – ile yorumlanması.
Çeşitli psiko-sosyal olaylar arasında özel ilişkilerin
deneysel incelenmeleri.
Bu biçimde sınıflara ayırmanın tamamıyle şansa
bağlı old uğunu söylemek gerekmez. Bu işin, pek çok sayıdaki
malzemeyi nispeten az sayıdaki sınıflara bölmeye
yardım ettiği ölçüde, bir anlamı vardır. Bununla birlikte,
bu biçimdeki sınıflara ayırmanın yerine, bir araştırıcının
kendi amaçlarına daha iyi görünen başka bir biçimde bir
sınıflama yapması olağandır. O halde .. bizim yaptığımız
bu sınıflama esaslı ve katı bir şey olmaktan çok, sadece
teknik bir iş gibi göz önüne alınmalıdır.

 

Sokorin – Çağdaş Sosyoloji Kuramları 1