Kıyafetname (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Kıyafetname

edebiyat-sozlugu/edebiyat_ferman” 115″ 133″ İnsanların fiziksel görünümlerinden onların kişiliklerini, ruhsal durumlarını çıkarmayı öğreten yapıtlara verilen ad.