Ana Sayfa Sosyoloji Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu

Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu

0

İbrahim
Serbestoğlu – Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu

Rusların, Kırım ve Kafkaslardaki Müslüman
topluluklara yaptıkları baskıların neticesinde halk, Osmanlı topraklarına göç
etmek zorunda kaldı.

Geçici olarak değişik yerlerde iskân edilen
göçmenlerin ihtiyaçları genellikle mal sandığından ve Müslüman ahali tarafından
karşılanıyordu.

Samsun’a göçmen gelmesiyle birlikte bir takım
asayiş problemleri ortaya çıktı.

Çerkez göçmenlerinin yaptığı yasadışı
işlerden biri de kadın ve çocuk ticaretiydi.

Serbestoğlu, İbrahim. (2006), “Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve
Göçmen Sorunu
,” Geçmişten Geleceğe
Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 83-97), Samsun