Kent Sosyolojisi

Kent sosyolojisi nedir

İlk seferde cevaplandırılması kolay bir soru değildir. Kent

ya da şehir nedir? “Kentsel”in anlamı nedir? Kentsel olan mekânsal bir yığılma mı-

dır? Belirli büyüklükte bir nüfus mudur? Ya da basitçe kırsal olanın karşıtı mıdır?

Bu ünitede, kent sosyolojisine sosyo-mekânsal bir bakışla yaklaşılacaktır. Bu

yaklaşıma göre, mekânsal ve çevresel konuların her zaman sosyal ilişkilerin bir bölümü

ve parçası olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla çevre konuları sınıf, cinsiyet,

yaşam tarzı, iktisat, kültür, siyaset ve eylem planlarının sentezi kentsel bölgelerin

gelişiminin esasını oluşturan göstergeler olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım

özellikle Mark Gottdiener ve Ray Hutchison (2011) tarafından savunulmuştur.

İlk olarak, kentsel uygarlıkların kökeni incelenecek ve bu kentlerin özellikleri

sıralanacaktır. İkinci bölümde, ortaçağ kentinin oluşumu ve özellikleri; üçüncü bölümde

sanayi kentinin yükselişi ve özellikleri; dördüncü bölümde, kent sosyolojisinin

oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan kişilerin düşünceleri; beşinci bölümde,

çağdaş kent sosyolojisinin yükselişi ve ekonomi politik bakış açısından kenti

analiz eden kişilerin düşünceleri ve son olarak da postmodern kent kavramsallaştı

rması incelenecektir.