Ana Sayfa Sosyoloji Kayıtlara Göre Özdil

Kayıtlara Göre Özdil

0

Kayıtlara
Göre Özdil

 
Trabzon
ve Yunanlılık

Bu yerlere (Çaykara, Tonya vs.) tarihin
hiçbir döneminde bir Yunan göçü olmamış ve sürgünlerin yapıldığında dair bir
olay yaşanmamıştır. Aksine bu coğrafya daima göç vermiştir.

Bölgede Helenleşme İncil’in gelişiyle aynı
zamanda gerçekleşmiştir (Andreadis, s. 18).

Kirtatas Pontus’ta İncil öğretiminde
Yunancadan başka dil kullanılmadığını belirtir (Nakracas, s. 189).

Brendemoen, Of kazasında Anadolu’nun diğer
bölümlerinde kaybolmuş olan eski Türkçe kullanımları ortaya çıkarmıştır
(Meeker, s. 173). (s. 3)

Doğu Karadeniz’de Çepniler yoğun olarak
bulunmakta ve Çebi, Çebin, Çeb, Ceb, Cep ile ilgili sülale adları da Çepnileri
işaret etmektedir.

Öksüzler Avşarların koludur.

1486 yılına ait Osmanlı Tahrir defterinde
Özdil’in adı “Uz” diye yazılır.

Rum demek etnik bir birliği değil, dini bir
ifade eder.

Hazar sözcüğü “geçen adamlar” anlamına gelir.
İlk İbraniler olan ve 4000 yıl önce İbrahim Peygamberle birlikte Kenan ülkesine
doğru yola çıkan Mezopotamya İbranilerine de “İvrim” adı verilir. İvrim sözcüğü
de “geçen adamlar” anlamındadır.

Hazarlar, Museviliği kabul etmiş bir Türk
boyudur. Günümüzdeki uzantıları Karay / Karaimlerdir. (s. 5)

Mısır

Maçka’da horom: ot ve mısır saplarının yığını

Tonya’da horom: biçilmiş mısırların demetler
hali

Araklı’da horum: mısır saplarının kuruması
için 4-5 bağının bir arada dikili hali

Ardanuç’ta horom: biçilmiş ot demeti

Artvin’de horom: 8-19 kg’lık biçilmiş ot
destesi (s. 155)

Belgesel Yayıncılık

2011