Ana Sayfa Sosyoloji Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir örnek Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun

Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir örnek Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun

0

Ali
Uzun –
Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir Örnek:
Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun

Engiz Çayı’nın batısında yer alan yerleşmenin
ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.

Şehirde yaşayanları kırsal kesimde
yaşayanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, tatil alışkanlığının olup
olmamasıdır.

İnsanlar kırsal yerleşmelerde geçimlerini topraktan
ürün alma, hayvancılık ve benzeri faaliyetlerden temin ederken, şehirlerde
sanayi, ticaret, hizmet ve benzeri faaliyet kollarından birinden sağlamaktadır.

Köy ile şehir arasında geçiş aşamasını teşkil
eden kasabalarda ise, halkın bir kısmı bir taraftan topraktan ürün alma ve
hayvan besiciliği ile uğraşırken, bir taraftan da ticaret, hizmet ve imalat
gibi şehre özgü faaliyetlerle uğraşabilmektedir (s. 374).

Samsun’a ulaşım kolaylığı yerleşmede ticari faaliyetlerin
gelişmesine engel olmaktadır.

Engiz’de idari hizmetlerde çalışanların % 60’ı ihtiyaçlarının önemli
bir kısmını Samsun şehrinden karşılamaktadır (s. 377).

…yurt dışında çalışan işçilerin desteği ile
kurulan Engiz Süt Fabrikası çalıştırılamamış ve uzun süre boş bekletilmiştir.

2006 yılı içinde bu yapı Belediye hizmet
binası olmuştur (s. 384).

Engiz’de esnafın 1/4’ünden fazlası ticaret ve
benzeri faaliyetler yanında ikinci bir iş olarak topraktan ürün alma ve
hayvancılıkla da uğraşmaktadır (s. 385).

Uzun, Ali. (2007), “Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir Örnek: Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet
Yılmaz, Cilt: 2, (s. 367-388), Samsun