Din Sosyolojisi

Karma Metotlar – Sosyolojide Araştırma Metodları

Karma Metotlar
Burada söz konusu olan kalıplaşmış bir tek metottan çok, daha önce saydığımız usûllerden araştırmanın şekline göre karma olarak teşkil olunabilecek metotlardır. Bu yolla araştırma metodunun daha noksansız ve etkili olması sağlanır. Zira bu yolla, tek bir metodun dezavantajları bertaraf edilmiş olur.