Kariye (Chora) Kilisesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Kariye (Chora) Kilisesi

Tarihi-eserler-3/kariye_chora_kilisesi” 190″ 125″ İstanbul Edirnekapı yakınlanndaki mozaik ve freksleriyle ünlü bu kilise Bizans İmparatoru Alexius Komnenos’un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafindan yaptırıldı ve sonradan büyütüldü. Hz. İsa’ya ithaf edilmiştir. Mozaik ve fresklerinin çoğu 1305-1320 yıllarında yapıldı. II. Bayezit döneminde camiye çevrildi. Cumhuriyet döneminde 1929’da restore edildi, mozaikleri meydana çıkanldı ve Ayasofya’dan sonra müze olarak ziyarete açıldı. Mozaik Müzesi olarak değerlendirilmiştir.

Yapının önemi, İmparatorluğun, Haliç kıyısında, surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmıştır. 1296’daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır.Bina Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra 1511 yılında camiye tevdi edilmiştir. 1948’den 1958’e kadar yapılan çalışmalar sonucunda tüm mozaik ve freskler ortaya çıkarılmıştır. Yapı 1948’den bu yana da “Kariye Müzesi” olarak hizmet vermektedir. Fetihten sonra camiye sadece köşesindeki minare ve içerde güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiş ve Tarihi-eserler-3/kariye_chora_kilisesii orjinalliğinin korunmasına çalışılmıştır. Türkiye’deki eski kiliseler arasında, içinde en fazla mozaiğe sahip olanıdır.