Ana Sayfa Sosyoloji Karadeniz Tarihi Sempozyumu

Karadeniz Tarihi Sempozyumu

0

Karadeniz
Tarihi Sempozyumu

(25-26 Mayıs 2005)

1. Cilt

Başlangıcından
20. Yüzyıla Kadar

Doğu-Batı ilişkilerinde İpek Yolu,

Roma-Part/Sasani çatışmalarında İpek Yolu

Perslerle çatışma yaşanmadan İpek Yolu’na
alternatif güzergâh arayan Romalılar için Doğu Karadeniz kıyıları önem kazandı.

Hacıemiroğulları Oğuzların Çepni boyuna
mensuptur. Anadolu’ya Danişmentlilerle birlikte geldiler.

MÖ 4. yüzyılda bugünkü Ordu ilinin ismi
Kotyora’dır. Bu ismin Turan kökenli Kut kavmiyle ilgili olması muhtemeldir.

Ksenophon bölgeden geçerken karşılaştığı
kavimlerin hiçbiri Yunan değildir.

Trabzon / İtalya ticari ilişkileri

Trabzon’da ahiler…

Gümüşhane ve madenleri

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının Trabzon
üzerindeki etkileri

(19. Yüzyılda) Rize’nin nüfus yapısı

Samsun, panorama

Giresun

Akçaabat

Doğu Karadeniz’de misyon okulları

KTÜ Yayınları, Trabzon, 2007