Psikolojiye Giriş

Kalıtımsal Etmenler – İNSANIN EVRİMSEL VE BİYOLOJİK TEMELLERİ

 Kalıtımsal Etmenler
İnsanlar biyolojik ve fizyolojik olarak birbirlerine fazlasıyla benzerler. Her şeyden önce bağımsız bir tür sıfatını

hak etmek üzere, bir diğer tür ile kıyaslandığında (kuşlar ile mesela), aynı fizyonomik özellikleri taşırlar, belirli bir beden yapısı, belirli işlevlere özelleşmiş organlar gibi. Psikolojik özellikler açısından bakarsak, her insan kişi, belirli zihinsel işlevlere (hafıza gibi), belirli davranış eğilimlerine (gruba uyma davranışı gibi) ve belirli psikolojik yapılara (kişilik gibi) sahiptir.
Beri yandan insanlar hem psikolojik ve hem de biyolojik yapıları bakımından çeşitlilik gösterirler. Farklı kişilik yapısı kombinasyonlarına sahiptirler; zihinsel işlevlerini kullanma düzeyleri birbirilerinden farklıdır; organ kapasiteleri, bazı fizyolojik özellikleri farklıdır. Örneğin herkesin kanında kolesterol bulunur ama bazı insanlarınki çok daha fazla olur.
Bu benzerlik ve farklılıkları açıklamanın bir yolu, hangi özelliklerin kalıtımsal olarak aktarıldığı ve hangi özelliklerin ise çevresel etmenler yoluyla edinildiğinin incelenmesi olarak görülmüştür.