Ana Sayfa Sosyologlar Türk Sosyologlar Kadir Cangızbay

Kadir Cangızbay

0

Şuraya atla: kullan, ara

Kadir Cangızbay (İstanbul,1947) Türk sosyolog ve anarko-sosyalist. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı.(1967-1972) Mezuniyet tezini Köy Enstitüsü Mezunu İki Yazarın Romanları Üzerine Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi adı ile Mahmut Makal ve Fakir Baykurt’un romanlarında ki toplumsal olgular üzerine verdi. İki yıl sosyoloji öğretmenliği yaptıkdan sonra 1974’de AİTİA’ne asistan olarak girdi ve aynı akademide Kavramsal Bir Yapı Olarak Özyönetim adlı doktorasını verdi. 12 Eylül 1980 Darbesi’ni ve YÖK’ü protesto için uzun yıllar doçentlik ve profesörlük sanı almayı redetti. 1989’da Doçent, 1996’da Profesör oldu. Prof. Dr. Kadir Cangızbay halen aynı yerde şimdiki adı ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi iken 2014 yılında emekli edilmiştir.

Kadir Cangızbay genclik yıllarında Fikir Kulüpleri kurucularından bir olmasına rağmen savunduğu fikirler yüzünden oportünist olmakla suçlanmış ve kulüpten uzaklaştırılmıştır. Cangızbay’ın etkilendiği düşünürler arasında Cemil Meriç, Saint Simon, Auguste Comte, Gurvitch, Karl Marx, Engels, Pierre-Joseph Proudhon, Mihail Bakunin ve Lev Troçki gibi düşün ve siyaset adamları yer almaktadır.

Kadir Cangızbay Türkiye’de Özyönetimi ve Anarko-Komünizmi bilimsel bir kavram olarak elealan ilk sosyalist ve sosyologtur. Cangızbay’a göre, sosyalist devrim sonuçları itibarıyla ne komünizmi ne de anarşizmi tam manası ile oluşturabilecek güçde değildir; sistem kendisinden önceki otoriteryen söylemi ideolojik olarak içinde barındıracağından kurulacak ara rejimler otoritenin devamı olacak ve saf devrimci bir süreçten geçmediği için, kurulacak yeni rejime de otoriteryen olacaktır; böylece, sosyalist devrim salt devletci bir zihniyetin eğemenliği altında doğacaktır. Bu, ancak devrimin otoriteyi ortadan kaldırarak ara rejimi özyönetim modeli üzerine inşa edip, her türlü sınısal ve kültürel aidiyetin kabuledilebilir olduğu bir ortamada şekilenen özyönetimin kurulmasıyla mümkünleşir. Cangızbay, Sosyalizm ve Özyönetim Sosyalist Realiteden Reel Sosyalizme adlı kitabında bu konuyu derinlemesine bir açıklık kazandırmaya çalışır.

Cangızbay, sosyoloji ve siyaset felsefesinin yanı sıra, modernite ve postmodernite, Türk ulusal kimliğinin inşası, Türkiye’de korporatizm ve komprodor rejimin oluşumu üzerine de çalışmaktadır. Cangızbay pek çok eserinde Türkiye Devletini ve resmi ideolojiyi eleştirerek, tartışmaya açar.

Cangızbay’ın Doğu Batı, Birikim, Türkiye Günlüğü ve Toplum ve Bilim gibi dergilerde çok sayıda makalesi yayımlamıştır.Kadir Cangızbay hali hazırda Türkiye’de sosyoloji üzerine teori üreten ve anarşizm üzerine en çok eser veren düşün ve bilim insanıdır.Kadir Cangızbay halen Birgün gazetesindeki köşesinde yazmaya devam etmektedir.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sosyoloji ve Felsefe, Gurvitch (çeviri ve derleme),
 • Ozgürlüğün Bilimi, Gurvitch Sosyolojisi (çeviri-derlerme),
 • Siyaset-ötesi Toplum,
 • Komprador Rejimin Anatomisi,
 • Sosyolojiler değil Sosyoloji,
 • Sosyolojik Praksis,
 • Gurvitch, Sosyoloji ve Felsefe,
 • Hiçkimsenin Cumhuriyeti,
 • Çok-hukukluluk, Laikli ve Laikrasi,
 • Globalleş(tir)me Terörü,
 • Sosyalizm ve Ozyönetim.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Türkiye’de Anarşizm

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • BirGün gazetesi köşe yazıları


“Kadir_Cangızbay&oldid=19251794” adresinden alındı.