Jules Dalou Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
64

DALOU, Jules (1838-1902)

Fransız, heykelci. Barok’tan esinlendiği alegorik çalışmaları ve sıradan insanları işlediği yapıtlarıyla, Fransız heykel sanatında Doğalcıhk’ın (Natüralizm) temsilcisidir.

31 Aralık 1838’de Paris’te doğdu, 15 Nisan 1902’de aynı kentte öldü. Bir işçi ailesinin oğluydu. 1854’te bir yandan çalışırken, bir yandan da Ecole des Beaux-Arts’a devam etti. Paris Komünü sırasında, Courbet’nin başkanlığını yaptığı Federation des Ar-tistes’e (Sanatçılar Birliği) katıldı, sonra Louvre Müzesi müdürlüğüne getirildi. 1871’de Komün’ün düşmesi üzerine, Londra’ya kaçtı. 1874’te gıyabında ağır çalışma cezasına çarptırıldı. İngiltere’deyken Royal College of Art’ta (Kraliyet Sanat Koleji) ders verdi. Eşini model olarak kullandığı doğalcı kadın heykelleriyle büyük ilgi gördü.

1879’da çıkan genel af üzerine Fransa’ya döndü. Aynı yıl Paris’te açılan “Cumhuriyet’in Zaferi” konulu yarışmaya katıldı. Taslakları önce başarılı bulunmadı. Ancak bir süre sonra Belediye Konsülü ondan Place de la Nation’a dikilmek üzere bu yapıtını gerçekleştirmesini istedi. 19. yy’da bronza dökülen en büyük grup heykeli olan bu yapıt 1899’da açıldı. Dalou, tüm fabrika ve tarlaların emekçilerini ve sokaktaki adamı tasvir eden figürleri yan yana getirerek bir bütün oluşturmayı tasarladığı son yapıtı Emek Anıtı’m bitiremeden öldü.

Dalou ilk yapıtlarında, hocası J.B. Carpeaux’nün klasik üslubunun etkisinde kalmıştır. Daha sonraki çalışmalarında ise, Carpeaux’nün yanı sıra 18. yy Baroku’ndan esinlendiği de izlenir. Bu dönemin en önemli yapıtı, Cumhuriyet’in Zaferi anıtıdır. Dalou’ nun ustalık dönemi yapıtlarındaki üslubu, adının Fransız heykelinde Doğalcılık’la birlikte anılmasına yol açmıştır. Ancak onun konuları seçerken ve işlerken gösterdiği duygusallık, doğalcı anlayıştaki aşırı gerçekçiliği bir ölçüde yumuşatmıştır. Onun daha çok küçük heykellerden oluşan bu tür çalışmalarında, insan yaşamına yöneltilmiş sevecen bir bakış izlenir.

• YAPITLAR (başlıca): Çoraplarını Çıkaran Kadın, 1870-1880, Tate Galerisi, Londra; Dürüstlük, 1875, Petit Palais, Paris; Celine Ckaumont’un Büstü, 1879; Cumhuriyetin Zaferi, 1879-1889, Place de la Nation, Paris; Dreux-Breze’yi Yanıtlayan Mirabeau, 1883, Bourbon Sarayı, Paris; Louis Auguste Blanqui’nin Mezarı, 1885, Pere-Lachaise Mezarlığı, Paris; Victor Hugo’nun Mezarı, 1886, Pantheon, Paris; Delacrobc’ya Anıt, 1890, Luxemburg Bahçeleri, Paris; Silenus Zaferi Anıtı, 1891, Bordeaux; Köylü, 1897, Petit Palais, Paris; Çocuğunu Besleyen Köylü, Victoria ve Albert Müzesi, Londra.

• KAYNAKLAR: M. Dreyfous, Dalou, 1903.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi