Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Joseph Vendryes Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Joseph Vendryes Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

VENDRYES, Joseph (1875-1960)

Fransız, dilbilimci. Dili toplumsal çerçeve içinde ele almıştır.

Paris’te doğdu, aynı kentte öldü. Uzun yıllar Kelt dili üstünde çalıştı. Sorbonne Üniversitesi’nde ve Ecole des Hautes Etudes’de öğretim üyeliği yaptı. Araştırmalarında toplumbilimsel boyuta ağırlık verdi. Hint-Avrupa dillerini inceledi. Antoine Meillet ile birlikte yazdıkları ve dili toplumsal bir olay olarak ele aldıkları Traite de grammaire comparee des langues classiques (“Klasik Dillerin Karşılaştırmalı Dilbilgisi Üstüne İnceleme”) dili her şeyden önce insanlar arasındaki ilişkilere bağlı bir olgu sayar. En ünlü ve önemli çalışması ise Le langage, introduction linguis-tique â l’histoire’dır (“Dil, Tarihe Dilsel Giriş”).

Vendryes dil ile düşünceyi iç içe, birbirleriyle yakm bağ içinde ele almış, dili düşüncenin hem koşulu, hem de ürünü olarak nitelemiştir. Onu, çağdaş dilbilimsel anlayış doğrultusunda, insanlar arası ilişkilerin ayrılmaz bir parçası gibi görmüş ve buna bağlı olarak toplumsal nedenleri incelemiştir. Anlatım, anlaşma ve bildirişim sorunlarını araştırmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Traite d’accentuation grecque, 1904, (“Yunanca Vurgulama Üstüne İnceleme”); Grammaire du vieil Irlandais, 1908, (“Eski İrlanda Dilinin Dilbilgisi”); Le Langage, introduction linguistique a l’histoire, 1921, (“Dil, Tarihe Dilsel Giriş”); Traite de grammaire comparee des langues classiques (A.Meillet ile), 1924, (“Klasik Dillerin Karşılaştırmalı Dilbilgisi Üstüne İnceleme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi