James Mill Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
44

MILL, James (1773-1836)

İskoç, filozof, tarihçi ve iktisatçı. Yararcılık kuramının yaygınlaşmasında ve “felsefi köktenciler” grubunun oluşmasında etkili olmuştur.

6 Nisan 1773’te İskoçya’da Forfar (Angus) bölgesinde Northwater Bridge’de doğdu, 23 Haziran 1836’da Londra’da öldü. Edinburgh Universitesi’nde felsefe öğrenimi gördü. 1802’de gazetecilik yapmak üzere Londra’ya gitti. Londra’da Anti-Jacobin Review, British Review, Eclectic Review ve Edinburgh Reviezv dergilerine sürekli yazı yazdı. Philanthropist adlı derginin yayın yönetmenliğini yaptı.

1808’de Yararcılık Utilitarianism adı verilen ahlak kuramını ortaya atan Bentham ile tanıştı ve onun etkisi altında kalarak, bir eylemin eğer mutluluğa yol açıyorsa doğru, mutluluğa yol açmıyorsa yanlış olduğunu savunan Yararcılık akımının önderlerinden biri oldu. “Felsefi köktenciler” olarak da bilinen bu reformcu grubun etkinliğini genişletmek için çalıştı. Mili, 1816-1823 yıllarında Encyclopedia Britannica’ya yazdığı hükümet, eğitim, basın özgürlüğü ve sömürgeler maddelerinde yararcılık ilkelerini bu konulara uyguladı ve 1823’te Bentham ile birlikte çıkardığı Westminster Review’de yazdığı, yasama ve cezaevleri konularındaki yazılarla görüşlerini yaymaya çalıştı.

On bir yıl üzerinde çalıştığı History of British Irıdia’yı (“İngiliz Hindistanı’nm Tarihi”) 1817’de üç cilt olarak yayımladı. Bu kitap toplumsal koşul ve dengeleri göz önüne alarak, Hindistan’ın sömürgeleştirilmesinin geniş kapsamlı bir irdelenmesi olması anlamında, alanında ilkti. Aynı zamanda, Hint uygarlığının gelişimi ve İngiliz egemenliğinin Hint gelenekleri üzerinde yaptığı tahribat üzerine incelemeleri de içeriyordu.