Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Jacques Lefevre Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Jacques Lefevre Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

LEFEVRE, Jacques (1450-1537)

Fransız din adamı ve düşünür. Reform’u benimsemiş, Aristoteles’in Skolastikler’ce yanlış anlaşıldığını ileri sürmüştür.

Etaples’de doğdu, Nerac’da öldü. Latince adı Faber Stapulensis’tir. Paris’te Ispartalı Hernonymos’ tan Yunanca öğrendi. College de Cardinal-Lemoine’de felsefe okuttu. Meaux piskoposunun yardımcılığına atandı. Burada hümanist tanrıbilimci ve din adamlarından bir çevre oluşturdu. Topluluğun Reform’u benimseyen tutumu, Sorbonne Üniversite-si’ndeki tanrıbilimcilerin tepkisine yol açtı. Meaux Grubu dağıtıldıktan sonra, Strasbourg’a kaçtı. Pavia Savaşı’nda Kastilya ve Aragon kralına tutsak düşen kral I. François yurda dönünceye kadar orada kaldı. Sonra o da Paris’e giderek kralm çocuklarına öğretmen oldu. Ancak, sakıncalı görülen düşünceleri nedeniyle saray çevresinde barınamadı, kralın kızkardeşi Navarra’lı Margueritte’in yardımıyla 1530’da Nerac’a çekildi. Ölene değin orada yaşadı.

Yunanca öğrendikten sonra, Aristoteles’in yapıtlarını kendi dilinde okuyup Latince’ye çeviren Lefevre, onun Skolastik düşünürlerce yanlış anlaşıldığım ve tanıtıldığını gördü. Aristoteles felsefesine karıştırılan yabancı öğeleri göstererek Gezimcilik’in yeniden tanınmasına katkıda bulundu.

Meaux’daki arkadaşlarıyla, İncil’i Fransızca’ya çevirdi, Protestanlık’ısavunmamakla birlikte, Reform’ u destekledi. Kutsal Yazmalar’a getirdiği yorumlar ve Ortodoksluk’a körü körüne bağlı olmayışı yüzünden dinsizlikle suçlandı. Skolastik ve Ortodoksluk konusundaki görüşlerini benimseyenler Fabristler olarak tanındı.

•    YAPITLAR (başlıca) : Aristotelis Phitosophiae Naturalis, 1501, (“Aristoteles’in Doğa Felsefesi”); Aristotelis Opus Metaphysicum, 1515, (“Aristoteles’in Metafizikle İlgili Yapıtı”); Introductio in Aristotelis Libros de Anima,(ö.s.), 1558, (“Aristoteles’in Tin Üzerine Adlı Kitabına Giriş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi